sdmf > home

Van harte welkom / Welcome to 'Mennonite Monuments'

Deze website gaat over de doopsgezinde Rijksmonumenten in Nederland. Een groot aantal instanties en doopsgezinde gemeenten hebben deze Rijksmonumenten in eigendom en/of beheer.

For more information on the Menno Simons Monumentin Witmarsum or the Mennonite Meetinghouse (Hidden Church)in Pingjum, please click "Menno Simons SDMF"in the menu.

De organisatievorm van de doopsgezinde monumenten, evenals deze site, is in ontwikkeling. Vooralsnog wordt ingezoomd op de monumenten die in beheer en eigendom zijn bij de verschillende stichtingen in Noord-Nederland:

  • Stichting Noorder Vermaning
  • Stichting Menno Simons SDMF
  • Stichting Fryske Fermanje
  • Stichting Oude Groninger Vermaningen.

Gezien het belang voor de doperse geschiedenis van de monumenten in Pingjum en Witmarsum is er extra aandacht voor de Stichting Menno Simons SDMF. Deze stichting heeft onder meer tot doel gasten uit binnen- en buitenland te ontvangen.

Het schuilkerkje in Pingjum en het monument-gedenkteken in Witmarsum, plus bijbehorend contourenkerkje, markeren de geboortegrond en het werkgebied van Menno Simons. Deze had in Utrecht een opleiding gehad tot priester en was later als kapelaan en als pastoor werkzaam in Pingjum en Witmarsum. Hij liet zich in 1535 opnieuw dopen (wederdopen)en verliet op 30 januari 1536 de (katholieke) kerk van Rome en sloot zich aan bij de "Doperse Beweging".

Tot op de dag van vandaag is zijn gedachtengoed bepalend voor deze wereldwijd verbreide, christelijke geloofsovertuiging.
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Menno Simons SDMF
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2017 Doopsgezind.nl