sdmf > home

Van harte welkom / Welcome to 'Mennonite Monuments'

Deze website gaat over de doopsgezinde Rijksmonumenten in Nederland. Een groot aantal instanties en doopsgezinde gemeenten hebben deze Rijksmonumenten in eigendom en/of beheer.

For more information on the Menno Simons Monument in Witmarsum or the Mennonite Meetinghouse (Hidden Church) in Pingjum, please click "Menno Simons SDMF" in the menu.

De organisatievorm van de doopsgezinde monumenten, evenals deze site, is in ontwikkeling. Vooralsnog wordt ingezoomd op de monumenten die in beheer en eigendom zijn bij de verschillende stichtingen in Noord-Nederland:

  • Stichting Noorder Vermaning 
  • Stichting Menno Simons SDMF 
  • Stichting Fryske Fermanje 
  • Stichting Oude Groninger Vermaningen.

Er wordt extra aandacht besteed aan de monumenten van de Stichting Menno Simons SDMF in Pingjum en Witmarsum. Gezien het belang van deze monumenten voor de doperse geschiedenis komen er jaarlijks vele gasten uit binnen- čn buitenland op bezoek.

Het schuilkerkje in Pingjum en het monument-gedenkteken in Witmarsum, plus bijbehorend contourenkerkje, markeren de geboortegrond en het werkgebied van Menno Simons. Na een opleiding tot Priester in Utrecht was hij werkzaam als kapelaan en als pastoor in Pingjum en later in Witmarsum. In 1535 liet hij zich opnieuw dopen (wederdopen) en op 30 januari 1536 verliet hij de (katholieke) kerk van Rome en sloot zich definitief aan bij de "Doperse Beweging". 

Tot op de dag van vandaag is zijn gedachtengoed bepalend voor deze wereldwijd verbreide, christelijke geloofsovertuiging. 

 


   Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Menno Simons SDMF
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl