sdmf > home

Van harte welkom / Welcome to 'Mennonite Monuments'

Deze website gaat over de doopsgezinde Rijksmonumenten in Nederland. Een groot aantal instanties en doopsgezinde gemeenten hebben deze Rijksmonumenten in eigendom en/of beheer.

For more information on the Menno Simons Monument in Witmarsum or the Mennonite Meetinghouse (Hidden Church) in Pingjum, please click "Menno Simons SDMF" in the menu.

De organisatievorm van de doopsgezinde monumenten, evenals deze site, is in ontwikkeling. Vooralsnog wordt ingezoomd op de monumenten die in beheer en eigendom zijn bij de verschillende stichtingen in Noord-Nederland:

  • Stichting Noorder Vermaning 
  • Stichting Menno Simons SDMF 
  • Stichting Fryske Fermanje 
  • Stichting Oude Groninger Vermaningen.

Gezien de grote belangstelling voor de monumenten van de Stichting Menno Simons SDMF in Pingjum en Witmarsum, waar jaarlijks vele bezoekers uit binnen- en buitenland komen, wordt hieraan op deze website extra aandacht besteed.

Het gaat om het Schuilkerkje in Pingjum en het Monument-gedenkteken in Witmarsum, plus bijbehorend contourenkerkje. Zij markeren de geboortegrond en het werkgebied van Menno Simons. Na een opleiding tot Priester in Utrecht was hij werkzaam als kapelaan en als pastoor in Pingjum en later in Witmarsum. In 1535 liet hij zich opnieuw dopen (wederdopen) en op 30 januari 1536 verliet hij de (katholieke) kerk van Rome en sloot zich definitief aan bij de "Doperse Beweging". 

Tot op de dag van vandaag is zijn gedachtegoed bepalend voor deze wereldwijd verbreide, christelijke geloofsovertuiging, bekend onder de naam Doopsgezinden en Mennonieten. 

 


 

 
 
     
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Menno Simons SDMF
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl