Nieuws

 
 
28 juni 2018

Wereldburger uit Grou

In Museum Hert fan Fryslân in Grou(w) is t/m 30 november een tentoonstelling te zien over ds. Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) en diens internationale interesses. Hij was één van vier zonen van de familie Halbertsma, die al vóór 1800 in Grou woonde. Geopend van woensdag t/m zondag, 13.30-17.00 uur.

Joost studeerde theologie aan het doopsgezind seminarie in Amsterdam en werd daarna predikant in Bolsward (1814-1821) en later in Deventer. Samen met zijn broers Tsjalling en Eeltsje heeft Joost zich ingezet voor de Friese taal. Daardoor zijn deze broers binnen Friesland, en zeker binnen Grou, beroemd.

Joost hield zich naast de Friese taal - hij was onder andere de schrijver van het eerste Fries woordenboek - ook bezig met het bestuderen van culturen. Hij vergeleek buitenlandse culturen met de Friese cultuur en toonde onderlinge verbanden aan. Daarbij was religie een belangrijk thema. Zo beschreef hij overeenkomsten tussen het boeddhisme en het christendom - soms tot afgrijzen van zijn geloofsgenoten.

Ook schonk Joost Halbertsma een buste van Menno Simons aan de provincie Friesland voor in het Kabinet der Oudheden. Hij koppelde de Friese oorsprong van Menno Simons aan de geest van vrijheid die de doopsgezinden volgens hem kenmerkte. Zo werd hij de grondlegger van het hedendaags Fries Museum en Tresoar.

Een selectie van zijn items, onder andere deze buste en boekwerken met daarin zijn aantekeningen, zijn nu te zien in Museum Hert fan Fryslân in de expositie 'Wereldburger uit Grou'De bezoeker maakt kennis met Joost Halbertsma's brede interesses en ontdekt hoezeer de Friese cultuur volgens hem met andere culturen verbonden is. De objecten, teksten en geluidsfragmenten zijn deels te zien dankzij bruiklenen uit het Fries Museum en TresoarBijzondere aandacht verdienen ook de portretten van Joost en zijn vrouw Johanna, geschilderd door Willem Bartel van der Kooi. 

De expositie omvat ook een kinderproject. In het museum en in het dorp kunnen kinderen op zoek naar kastjes en kistjes waarin materialen voor opdrachten zitten. Het project is geschikt voor kinderen van circa 8 tot 12 jaar, mits onder begeleiding.

Informatie: www.museumhertfanfryslan.nl.


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Menno Simons SDMF
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl