> agenda

Agenda

 
9 maart 2020, 14:00 uur

Nieuwe vrijwilligers gezocht/informatiemiddag voor vrijwilligers

Informatiemiddag, cursus, training of hoe u het wilt noemen.
Altijd al meer willen weten over de geschiedenis van uw dorp, kerkgebouw(en), religie enz. Dan is hier uw kans. Op maandag 9 maart a.s. van 14.00 – 16.00 uur bent u van harte welkom in de Doopsgezinde Kerk, Arumerweg 38 te Witmarsum voor een informatiebijeenkomst. 
Tijdens deze bijeenkomst zal o.a. informatie worden gegeven over: 
- De kerkgebouwen in Witmarsum, Pingjum en omgeving
- Sociale en politiek onrust, de boekdrukkunst
- De geschiedenis van de reformatie in Friesland, de Doopsgezinden 
- Menno Simons
o Geboren in Witmarsum, belangrijk voor de doperse beweging maar niet het begin
o tijdgenoot van Grutte Pier
- Geweldloosheid, maar niet altijd, 
- Verschillen met Amish, Baptisten enz.
- De vervolgingen
De blokjes met informatie worden afgewisseld met korte verhalen. Iedere deelnemer krijgt een map met informatie. Dit wordt een losbladig systeem. De bedoeling is om deze informatiebijeenkomsten elk jaar te houden en zodoende de map in de loop van de tijd aan te vullen. U kunt ook aangeven welke vragen er bij uzelf leven of een onderwerp aangeven waar u meer over zou willen weten. Ook excursies of een gastspreker behoren tot de mogelijkheden.

Er kunnen max. 20 personen per keer deelnemen. De bijeenkomst is in de eerste plaats bedoeld voor de vrijwilligers van Tsjerkepaad, maar ook andere belangstellenden zijn welkom.
Meldt u daarom z.s.m. aan (in ieder geval voor 1 maart a.s.) bij M. Baarda, marijkebaarda@ziggo.nl
of bij F. Visser, flora.visser@gmail.com

Als het aantal belangstellenden veel meer is dan 20 personen dan kan er een 2e bijeenkomst worden belegd, eventueel op een avond. Geef daarom ook uw voorkeur aan voor een middag of een avond.
Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. U bent van harte welkom.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Menno Simons SDMF
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl