sdmf > menno simons sdmf > monument witmarsum

Het monument in Witmarsum

 
 

The Menno Simons Monument

The Monument can be visited without appointment.


Ongeveer 1 kilometer buiten Witmarsum, aan Het Fliet, staat het Menno Simons-monument. In de 16e eeuw stond op of nabij deze plek een klein huisje waar Dopers uit Witmarsum en omgeving bijeen kwamen. Toen Menno Simons zich bij de doperse beweging aansloot, heeft hij, volgens overlevering, zijn geloofsgenoten hier toegesproken. 

In 1828 werd het huisje vervangen door een gebouw met een koepeltje (zie de foto bovenaan de pagina van deze site). Dit kerkje werd in 1876 afgebroken toen de doopsgezinde gemeente van Witmarsum besloot in het dorp een nieuwe kerk te bouwen. In 1879 werd op de oude plek het Menno Simons-gedenkteken opgericht. In 1983 en 2007 is dit monument grondig opgeknapt. Het monument is vrij toegankelijk.  

Aan de voet van het Menno Simons-monument zijn vier plaquettes aangebracht met teksten van en over Menno Simons. Achtereenvolgens:

  • Ter gedachtenis van Menno Simons, geboren te Witmarsum 1496, 1536 Menno's uitgang uit het Pausdom
  • Drie eeuwen lang vergaderden op deze plek de doopsgezinden van Witmarsum c.a.
  • Niemand kan een ander fundament leggen, dan hetwelk gelegd is, namelijk Jezus christus, 1 Cor. 3:11, levenswoord van MENNO SIMONS
  • Naar luid der overlevering sprak Menno hier tot zijne eerste volgers

Het monument is te bezoeken op het volgende adres:

  • It Fliet 1 - 8748 EA  Witmarsum
  • GPS-coördinaten: 53.09918, 5.48187
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Menno Simons SDMF
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl