> stg. menno simons sdmf > noorder vermaning

Stichting Noorder Vermaning

De Stichting Noorder Vermaning (SNV) is opgericht met als doel de doopsgezinde Rijksmonumenten in Noord-Nederland in stand te houden. Het streven is een groot deel van de doopsgezinde Rijksmonumenten uit deze regio in haar Stichting op te nemen. Om dit te realiseren benadert de SNV alle doopsgezinde gemeenten en instellingen in Noord-Nederland.

Hiermee wordt aangesloten bij de landelijke trend om een bundeling van Rijksmonumenten te bevorderen, zodat kennis, kunde en financiering gewaarborgd blijven. 

In 2015 is de Stichting Noorder Vermaning reeds juridisch eigenaar geworden van het Schuilkerkje in Pingjum en van het Menno Simons-monument in Witmarsum en daarmee rechtsopvolger van de (oude) Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland. Het dagelijks beheer van de beide Rijksmonumenten is in handen van de (nieuwe) Stichting Menno Simons SDMF.

Voor vragen over aansluiting bij de Stichting Noorder Vermaning of over de instandhouding van doopsgezinde Rijksmonumenten in Noord-Nederland kunt u contact opnemen met het bestuur: 

Voorzitter:

Gerke Walinga
De Griene Singel 2
8566 JA Nijemirdum
telefoon: 0514 - 571530
e-mail:  windwerk@hetnet.nl

Secretaris:

Aliza Hoomans
Tjotterstraat 2
8605 AD Sneek
telefoon: 06-52346212      
Email: alizahoomans@hotmail.com

Penningmeester:     

Henk Koops
Hege Bouwen 37
8566 JB Nijemirdum
telefoon: 06-21866161      
Email: hkoops@compano.com

De bankrekening van de Stichting Noorder Vermaning is 

NL 21 RABO 0125 7737 57 te Koudum

De eventuele giften zullen ten goede komen aan de instandhouding c.q. de restauratie van de Rijksmonumenten die de SNV in portefeuille heeft. 

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Menno Simons SDMF
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl