> menno simons sdmf > bestuur

Bestuur

De Stichting Menno Simons SDMF kent de volgende bestuursleden:

Voorzitter:
Andries Bakker
Blokzijl
telefoon:06 200 90 392
e-mail:  bakk1979@planet.nl

Secretaris:
Menno de Vries
Kamperweg 12
8748 CP Witmarsum
telefoon: 0517 - 532 315      
e-mail: mennojelliena@hetnet.nl

Penningmeester:
Jan Heeres
Koaifinne 6
8734 HK Easterein
telefoon: 0515 - 332 271      
e-mail: janhylkeheeres@gmail.com

lid:
Jan Meester
Harlingen
telefoon: 06 533 77 620

Voor eventuele giften is het bankrekeningnummer van de Stichting Menno Simons SDMF: 

NL55 RABO 0141 9625 42

De middelen worden aangewend voor het dagelijkse beheer en onderhoud van de beide rijksmonumenten, alsmede voor het faciliteren van de vele binnen- en buitenlandse gasten die 'het land van Menno Simons' willen bezoeken. Ook komen de gelden ten goede komen aan de inrichting van het gebouw en tentoonstellingen, etc. 

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Menno Simons SDMF
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl