Bestuur

De Stichting Menno Simons SDMF kent de volgende bestuursleden:

Voorzitter:
Andries Bakker
Burg Nilandtweg 20
8356 HM  Blokzijl
telefoon:06 200 90 392
e-mail:  bakk1979@planet.nl

Secretaris:
Aeltsje de Groot-Zantema
e-mail: aeltsje@kpnmail.nl

Penningmeester:
Andries Bakker
Burg Nilandtweg 20
8356 HM  Blokzijl
telefoon:06 200 90 392
e-mail:  bakk1979@planet.nl

Bestuurslid:
Menno de Vries
Kamperweg 12
8748 CP Witmarsum
mennojelliena@hetnet.nl

Voor eventuele giften is het bankrekeningnummer van de Stichting Menno Simons SDMF: 

NL55 RABO 0141 9625 42

De middelen worden aangewend voor het dagelijkse beheer en onderhoud van de beide rijksmonumenten, alsmede voor het faciliteren van de vele binnen- en buitenlandse gasten die 'het land van Menno Simons' willen bezoeken. Ook komen de gelden ten goede komen aan de inrichting van het gebouw en tentoonstellingen, etc. 

 
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Menno Simons SDMF
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl